faq

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5. na tej stronie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: lub też pisemnie pod adres do doręczeń: Polska, 35-235 Rzeszów, Kolorowa 24/4A

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie) oraz koszty naliczone przez Sklep powstałe wskutek wykorzystania przez Klienta metody płatności elektronicznej lub kartą kredytową. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres do doręczeń Sklepu wskazany w punkcie 1. na tej stronie.

4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (licencje pudełkowe), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (pliki muzyczne, licencje elektroniczne), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Ze względu na ograniczenia związane ze zwrotem oprogramowania komputerowego i plików muzycznych, bardzo prosimy Państwa o upewnienie się, że kupowany produkt spełni Państwa oczekiwania oraz jest dostosowany do Państwa sprzętu komputerowego. Wszelkich informacji na ten temat należy szukać na naszej stronie (na stronach poszczególnych produktów) oraz na stronach internetowych producentów. Zachęcamy do kontaktu z obsługą sklepu, pomożemy Państwu dokonać właściwego wyboru.

Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.

Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: lub też pisemnie pod adres do doręczeń: Polska, 35-235 Rzeszów, Kolorowa 24/4A

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

- żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Uwaga! W przypadku towaru w postaci treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym (licencje pudełkowe), Sklep odpowiada wyłącznie za wady nośnika. W przypadku towaru w postaci treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym (licencje elektroniczne), Sklep odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika.

Sklep nie odpowiada za wady towaru w postaci treści cyfrowych (licencje: pudełkowe i elektroniczne), w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada ich licencjodawca.

Sposób i koszty dostawy

PLIKI MUZYCZNE, LICENCJE ELEKTRONICZNE - poczta elektroniczna (e-mail) - 0,00 zł

POZOSTAŁE PRODUKTY - Poczta Polska - list polecony/paczka - od 10,00 zł

Termin dostawy

Termin dostawy wszystkich oferowanych przez nas produktów wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Niektóre licencje elektroniczne są wysyłane natychmiast po otrzymaniu płatności od Klienta.

Początek biegu terminu dostawy do Klienta zamówionych produktów liczy się w następujący sposób:

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu,

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia, w którym Klient potwierdzi złożone zamówienie poprzez kliknięcie w specjalny odnośnik w wiadomości e-mail wysyłanej zaraz po złożeniu zamówienia.

newsletter see

news

articles

contact

+48 506 641 239

faq

website no use cookies, no spying, no tracking
device: computer
country · city: US · Ashburn
browser: CCBot 2 · platform:
counter: 0 · online: 666
created and powered by:
www.RobiYogi.com - Professional Responsive Websites
00:00
00:00
close